Europees Parlement stemt voor verbod pulskorvisserij

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor een totaalverbod op de pulskorvisserij.

Vanmiddag heeft het Europees Parlement ingestemd met een verbod op de pulskorvisserij. Het amendement waarin werd gepleit voor een algeheel verbod op het gebruik van pulsvisserij werd aangenomen met 402 stemmen voor en 232 stemmen tegen, met 40 onthoudingen. Men beargumenteert dat er op heden onvoldoende wetenschappelijke bewijzen voor handen zijn dat de techniek geen schade berokkent aan het ecosysteem.

De stemming in het parlement dient als voorbereiding op de onderhandelingen met de lidstaten over de visserijtechnieken. In de Raad willen verschillende landen (waaronder Nederland) wel dat pulskorvisserij toegelaten is. Naar verwachting volgt er op zijn vroegst pas in 2019 een definitief besluit. Daarvoor moet eerst het wetenschappelijk onderzoek worden afgerond.