Plaatsbepaling op zee

De hoogste activiteit wordt waargenomen binnen de eerste 3 nautische mijl (5,5 km) zeewaarts vanaf de kust, en bij uitbreiding 6 nautische mijl (11 km) uit de kust. De sleepnetvaartuigen komen in kleinere aantallen voor in vergelijking met de hengelvaartuigen en bevinden zich steeds in de zeer kustnabije wateren, meestal niet verder dan anderhalve nautische mijl (~3 km) uit de kust.

De locatie van hengelvaartuigen verder op zee wordt veelal toegeschreven aan de aanwezigheid van scheepswrakken die vaak fungeren als biodiversiteitshotspots. Waarnemingen buiten de territoriale zee (12 nautische mijl) zijn eerder zeldzaam.

In de interactieve kaartenmodule kunt u steeds de meest recente data raadplegen en creƫert u zelf de kaart die voor u de meest relevante informatie bevat.

Klik hier voor interactieve module

Figuur: Voorbeeld van een densiteitskaart met aanduiding van de vislocaties van recreatieve hengelvaartuigen op het Belgisch deel van de Noordzee met aanduiding van de locaties van de scheepswrakken (grijze punten), het habitatrichtlijngebied ‘Vlaamse Banken’ (oranje stippellijn), de 3 NM-zone en de concessiezones voor hernieuwbare energie (i.e. verboden voor vaartuigen). Deze visualisatie is gebaseerd op 778 datapunten verzameld tijdens 34 observatievluchten in de periode tussen 30/11/2016 en 8/11/2017 (zie ook http://kustportaal.be/nl/visserij-en-aquacultuur).