• Brochure recreatieve zeevisserij aan de kust

  Het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigt de publicatie aan van een nieuwe brochure: “Recreatieve visserij aan de Belgische kust”. Het doel van deze publicatie is de recreatieve zeevisser (boothengelaar, strandhengelaar, kruier, passieve visser) te informeren over het regelgevend kader die op hen van toepassing is. De publicatie omvat algemene regels die


 • Zeebaarsreglementering april-december 2022

  Voor de recreatieve zeevisserij, inclusief vanaf de kust, geldt in ICES-sector IVb dat: Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 en van 1 tot en met 31 december 2022: i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan; ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden


 • 8 mei – Burgerwetenschapsfestival ZEEKERWETEN

  Via deze weg willen wij u attent maken op het wetenschapsfestival ‘ZEEKERWETEN’ dat op zondag 8 mei plaatsvindt op talrijke locaties over de hele Belgische kuststreek. Via dit initiatief krijg je de kans om de bijzondere dieren en planten te ontdekken, ontdek je samen met experten de trucs en tools waarmee je later zelf een


 • Verkenning opname recreatieve visserij in het gemeenschappelijk visserijbeleid

  Het Europees Forum over recreatieve visserij brengt een brede steun aan het licht voor de opname van de recreatieve visserij in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), en stelt dat de tijd is aangebroken om stappen vooruit te zetten. Op 23 maart vond een ‘European Parliament Forum on Recreational Fisheries and Aquatic Environment’ plaats rond de kansen


 • Baglimiet zeebaars 2022

  Te wijten aan technische problemen bij onze externe website host zijn de nieuwsberichten van de voorbije 15 maanden definitief verloren gegaan … daarmee ook voorgaande aankondigingen omtrent de zeebaarsmaatregelen voor 2022. De Verordening (EU) 2022/109 voorziet in artikel 11.5 in volgende maatregelen voor zeebaars voor de periode januari – maart 2022: 1 januari tot en