• Brochure ‘Recreatieve visserij aan de Belgische kust 2024’

  Het Vlaamse Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een vernieuwde brochure voor de recreatieve zeevisserij gepubliceerd (https://lv.vlaanderen.be/visserij/recreatieve-visserij). In deze brochure richt het agentschap zich op de recreatieve vissers die als vrijetijds- of sportactiviteit vis, schaal- en schelpdieren vangen aan de kustlijn of op zee en die hun vangst niet verkopen aan derden. Commerciële visserijactiviteiten vallen buiten de scope


 • Herziening EU visserijcontrolesysteem

  Op 30 mei 2023 werd een ‘voorlopig’ akkoord bereikt tussen de Europese Raad en het Europees Parlement rond de modernisering van het Europese visserijcontrolesysteem met als opzet de regels tegen overbevissing te actualiseren, hetgeen dient te leiden tot een betere naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Vanuit een aantal hoeken binnen de Belgische


 • Brochure recreatieve zeevisserij aan de kust

  Het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigde de publicatie aan van de herziene brochure: “Recreatieve visserij aan de Belgische kust”. Het doel van deze publicatie is de recreatieve zeevisser (boothengelaar, strandhengelaar, kruier, passieve visser) te informeren over het regelgevend kader die op hen van toepassing is. De publicatie omvat algemene regels die


 • Vangstmogelijkheden zeebaars 2023

  Voor de recreatieve zeevisserij (inclusief vanaf de kust) in de ICES-sectoren 4b, 4c, 6a en 7a tot en met 7k geldt dat: a) van 1 februari tot en met 31 maart 2023:i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden


 • Nieuw rapport brengt meerjaarlijkse trends in recreatieve vangsten aan het licht

  Het nieuwe rapport over de recreatieve zeevisserij in het Belgisch deel van de Noordzee (BNZ) voorziet voor de allereerste keer in een continue meerjaarlijkse datareeks (2017-2021). De resultaten van dit rapport zijn gebasseerd op de integratie van talrijke wetenschappelijke veldobservaties en ruim 6.000 ontvangen vangstlogboeken, op vrijwillige basis gerapporteerd door recreatieve zeevissers. Deze waardevolle set