Baglimiet zeebaars 2022

Te wijten aan technische problemen bij onze externe website host zijn de nieuwsberichten van de voorbije 15 maanden definitief verloren gegaan … daarmee ook voorgaande aankondigingen omtrent de zeebaarsmaatregelen voor 2022.

De Verordening (EU) 2022/109 voorziet in artikel 11.5 in volgende maatregelen voor zeebaars voor de periode januari – maart 2022:

1 januari tot en met 28 februari 2022

i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;

ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

1 tot en met 31 maart 2022

i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;

ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;

iii) vaste netten niet mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

Te verwachten valt dat voor de komende maanden in 2022 eenzelfde regeling zal gelden als voor 2021. Zodra we hierover definitieve informatie ontvangen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.