Publicaties

Documenten

RECENT:

Verleye et al. (2022). Beleidsinformerende Nota: Recreatieve zeevisserij in het Belgisch deel van de Noordzee: Een continue meerjaarlijkse datareeks van 2017 tot 2021.

Verleye & Dauwe (2021). Beleidsinformerende Nota: Wetenschappelijke onderbouwing voor een nationale aanpak betreffende de uitfasering van loodgebruik in de hengelvisserij.

Verleye et al. (2020). Beleidsinformerende Nota: De impact van de coronacrisis op de recreatieve zeevisserij – De socio-economische en ecologische effecten van de nationale coronamaatregelen op de Belgische recreatieve zeevisserij.

Verleye & Devriese (2019). Beleidsinformerende Nota: Valt er te zwichten voor loodvrije werpgewichten? – De haalbaarheid van het gebruik van visloodalternatieven in de recreatieve hengelvisserij op zee.

ARCHIEF:

Verleye et al. (2020)Beleidsinformerende Nota: Recreatieve zeevisserij in België anno 2019 – Feiten en cijfers.

Verleye et al. (2019)Beleidsinformerende Nota: Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 – Feiten en cijfers.

Verleye et al. (2019)INFOGRAPHIC ‘Recreatieve zeevisserij in België anno 2018.’

Verleye & van Winsen (2018). Recreatieve zeevisserij in België (Powerpoint).

Sandra (2017). Stageverslag: Monitoring van de recreatieve zeevisserij. (begeleider: Thomas Verleye)

Verleye & van Winsen (2016). Protocol recreatieve zeevisserijmonitoring (versie 2016).

van Winsen et al. (2016). LIVIS: Een transitie naar commerciële kleinschalige visserij in België.

Verleye et al. (2015). Beleidsinformerende Nota ‘De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten)’.

Verleye et al. (2015). Beleidsinformerende Nota ‘Recreational sea fishing in Belgium: Monitoring the capacity, intensity and density at sea (first results)’.