Resultaten van het LIFE-project: “Ondersteunende maatregelen voor de kleinschalige visserij in de Oostzee en de Noordzee” in de kijker gezet op slotevent in Brussel.

De resultaten van het LIFE-project BANS dat de kleinschalige visserij ondersteunt in de Baltische Zee en de Noordzee in de verf gezet op slotevent in Brussel.

Kleinschalige, regionale visserij speelt een vitale socio-economische rol in de vangstsector van de Europese Unie en heeft in het verleden gezorgd voor het voortbestaan van onze kustgemeenschappen en een duurzaam beheer van de mariene hulpbronnen. Om die reden werd met de steun van de Europese Unie, LIFE opgericht. LIFE is een organisatie voor vissers door vissers en verenigt kleinschalige Europese vissers die, hoewel ze een meerderheid vormen binnen de visserijsector (80% op Europees niveau) en gebruik maken van vistuigen- en methoden met geringe impact, van oudsher geen effectieve vertegenwoordiging hebben op het Europese politieke toneel. LIFE brengt hier verandering in en levert naast een coherente en gedragen politieke stem ook inspanningen om het voortbestaan van de kleinschalige visserij te verzekeren. Sinds de start van LIFE zijn ongeveer 16 lidstaten vertegenwoordigd, overeenkomstig met ongeveer 8000 vissersboten en 10.000 vissers van de Canarische eilanden tot de Baltische staten.

Dankzij de financiële steun van DG Mare kon LIFE in 2016 het proefproject “Ondersteunende maatregelen voor de kleinschalige visserij in de Oostzee en de Noordzee (BANS)”  starten, dat als hoofddoel had de kleinschalige netwerken van vissers met een geringe impact in de regio een stem te geven op het Europese politieke toneel en deze gericht te ondersteunen in hun dagdagelijkse werking.

Dit LIFE-project loopt nu ten einde en de resultaten van dit traject werden recent in de verf gezet in Brussel. Hierbij werd door mevr. Evangelina Georgitsi (team leader, DG MARE) de nood aan data-collectie voor het in de praktijk brengen van goed beleid aangehaald. Ook werd het belang aan samenwerking en lokale vertegenwoordiging onderstreept door dhr. Jerry Percy (Executive Director).

Voor meer informatie over het BANS-project van LIFE kan u surfen naar: http://lifeplatform.eu/eu-projects/