Minimummaten

De minimum instandhoudingsreferentiegrootte van vis worden op Europees niveau bepaald. Nationaal kunnen bijkomende strengere tijdelijke beperkingen gelden. Onderstaande figuur heeft de minimummaten weer van de meest courant voorkomende vissoorten in het Belgisch deel van de Noordzee. Hier kunt u alvast de volledige lijst raadlegen met alle geldende minimum instandhoudingsreferentiegroottes voor België (anno 2020).