Zeebaarsreglementering 2021

Door de Brexit dienen tal van regels die verband houden met de visserij te worden herzien. Hierdoor heeft Europa de nieuwe reglementering inzake de zeebaarsvangsten voor 2021 maar uitgewerkt voor het eerste jaarkwartaal, i.e. tot eind maart 2021. Binnen deze periode geldt in de Noordzee een terugzetverplichting in de maanden januari en februari. In maart dient een baglimiet van twee zeebaarzen per persoon per dag te worden gerespecteerd, met in achtneming van de minimummaat van 42 cm.

Voorstel loodverbod hengelsport

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) komt met een voorstel voor verdere beperkingen binnen de ganse EU inzake het gebruik van lood in jachtmunitie en in de visserij. Met het voorstel wordt beoogd de risico’s van lood bij deze activiteiten aan te pakken om mensen, wilde dieren en het milieu te beschermen.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt voor om de verkoop en het gebruik van lood in de jacht en hengelsport in de Europese Unie te verbieden. Hiertoe werd een document opgesteld dat vanaf 24 maart 2021 in publieke consulatie gaat (gedurende een periode van 6 maanden). Deze conclusie beroept zich op de beoordeling van de gezondheids- en milieurisico‚Äôs van lood. Eind januari 2020 heeft de Europese Commissie een vergelijkbaar voorstel van het ECHA voor een verbod van lood in de jacht in en rondom natte natuurgebieden overgenomen. In Vlaanderen werd het gebruik van lood in de jacht reeds gebannen in 2008.

Het ECHA stelt voor om de verkoop en het gebruik van lood in visgewichten en in kunstaas te verbieden met een overgangsperiode van drie jaar voor gewichten tot en met 50 gram en een overgangsperiode van vijf jaar voor gewichten vanaf 50 gram. Daar waar lood opzettelijk wordt verloren (bij drop off technieken), wil men lood onmiddellijk verbieden. Deze termijnen gelden overigens vanaf het moment dat de Europese Commissie een besluit hierover heeft genomen. Vanaf 24 maart 2021 start het ECHA met een publieke consultatie van zes maanden. Vervolgens vindt er een risicobeoordeling en een sociaaleconomische analyse plaats. Daarna volgt een definitief advies aan de lidstaten en beslist de Europese Commissie over het voorstel. Naar verwachting vindt dit laatste begin 2023 plaats.