Actualisatie cijfergegevens

Vanaf vandaag (9 juli) kunt u de voornaamste cijfergegevens en grafieken uit het rapport ‘Recreatieve zeevisserij in Belgi√ę anno 2018 – Feiten en cijfers‘ tevens digitaal raadplegen via de website¬†www.recreatievezeevisserij.be. Enkele van de interactieve grafiekmodules op de website werden vervangen door statische grafieken die de kerninformatie op een zo overzichtlijk mogelijke wijze overbrengen. De website voorziet in een ruwe beschrijving van het monitoringsprotocol, maar voor gedetailleerde informatie over de gehanteerde methodologie raden wij u aan het bovenvermelde rapport te raadplegen.