Onderzoek naar letsels platvissen – ook u kan bijdragen!

Platvissen zijn gevoelige dieren. Ze vertonen nogal wat letsels en andere aandoeningen, zoals huidaandoeningen, pigmentatiestoornissen en skeletafwijkingen. Om het onderzoek naar de oorzaak van letsels bij platvissen grondiger en grootschaliger te kunnen voeren, hebben we jouw hulp nodig! Ben jij ook begaan met de gezondheid van onze platvissen? Wil je ook weten waarom platvissen ziek worden en huidzweren krijgen? We zoeken vissers (recreatief en professioneel) en zeewetenschappers die willen meehelpen om waardevolle gegevens in te zamelen via de website www.platvisziekten.be. En zo het onderzoek naar de oorzaak van letsels bij platvissen verder helpen!

Boven links: schar met huidzweer (Maaike Vercauteren – UGent); rechts: tong met pigmentatiestoornis (Hans Hillewaert – ILVO); Onder links: schar met skeletafwijking (Hans Hillewaert – ILVO); rechts: pladijs met parasiet op darmen (Hans Hillewaert – ILVO).

Van de noordpool tot de zuidpool, platvissen kan je in alle zeeën terugvinden. Er bestaan meer dan 760 verschillende platvissoorten. In het Belgisch deel van de Noordzee vormen tong, schar en pladijs de belangrijkste commerciële soorten. Platvissen zijn gevoelige dieren. Ze vertonen nogal wat letsels en andere aandoeningen, o.a. huidaandoeningen, pigmentatiestoornissen en skeletafwijkingen.

De letsels vertellen iets over de algemene gezondheidstoestand van de zee waarin deze platvissen leven. Al sinds de jaren 80 verzamelen Vlaamse zeewetenschappers gegevens over de gezondheid van platvissen in het Belgische deel van de Noordzee.  Sinds 2015 gaan onderzoekers van de Universiteit Gent (Faculteit Diergeneeskunde) aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin specifiek op zoek naar het voorkomen van huidzweren. De wetenschappers voeren ook laboratoriumexperimenten uit waarmee ze alvast ontdekten dat huidzweren bij de schar vooral het gevolg zijn van een bacteriële infectie.

Om het onderzoek naar de oorzaak van letsels bij platvissen nog grondiger en grootschaliger te kunnen voeren, hebben we jouw hulp nodig! Ben jij ook begaan met de gezondheid van onze platvissen? Wil je ook weten waarom platvissen ziek worden en/of huidzweren krijgen? Ben je een recreatieve of professionele visser, een zeewetenschapper of andere zeeliefhebber betrokken bij deze sector? Dan kan je mee helpen om waardevolle gegevens verzamelen en zo het onderzoek naar de oorzaak van letsels bij platvissen verder helpen!

Meehelpen dat kan op twee manieren

  • Op de website www.platvisziekten.be kan je melden wanneer je een platvis met een aandoening gevangen hebt. Door deze losse meldingen en bijhorende foto’s door te sturen, kunnen we het aantal aandoeningen bij platvissen beter in kaart brengen.
    Voor wie? Voor iedereen die weleens een visje vangt; recreatief of professioneel; op welke manier dan ook; actief in het Belgisch deel van de Noordzee.

Voor wie? Mensen die werken aan boord van een professioneel vissersvaartuig of een recreatieve visser; actief in het Belgisch deel van de Noordzee.

Meer informatie op www.platvisziekten.be of contacteer het team via het e-mailadres platvis@ugent.be.

Vangstgegevens 2006-2018 (parallelen met pulsvisserij)

Vandaag (19 december 2018) vond de eerste stuurgroep plaats van een nieuw project ‘Pulsvisserij Vlaamse Kust – DEEL 1’. Dit kortstondig project (sept 2018 – juli 2019) heeft als doel biomassaveranderingen in de visbestanden alsook veranderingen in visserij-inspanning in kaart te brengen voor en tijdens de pulsvisserij, en dit met een focus op het Belgisch deel van de Noordzee. Op deze wijze zullen eerste inzichten bekomen worden inzake parallellen tussen de introductie en de visserij-inspanning van de Nederlandse pulsvisserij en de achteruitgang of ruimtelijke verschuiving van bepaalde visbestanden.

Hiertoe zullen de veranderingen in de aanlandingsgegevens van zowel de commerciële visserij, LIFSN-handlijnvissers als de recreatieve zeevisserij bekeken worden voor de periode 2006 tot 2018. Via deze weg bijgevolg een oproep aan de personen die reeds lange tijd hun persoonlijke vangsten bijhouden om de vangsten die betrekking hebben op bovenstaande periode (2006-2018) met ons te delen. Ook als u uw data slechts een beperktere periode hebt bijgehouden zijn de data meer dan welkom. Hoe meer gegevens we ontvangen hoe duidelijker trends immers naar voor zullen komen. Zoals steeds zullen alle gegevens volledig geanonimiseerd worden.

De gegevens mogen digitaal overgemaakt worden naar thomas.verleye@vliz.be. In het verleden hebben enkele vissers reeds hun persoonlijke notities opgestuurd per post, deze worden vervolgens met de nodige prioriteit gedigitaliseerd en worden binnen de paar dagen teruggestuurd. Beide opties zijn bijgevolg mogelijk.