Pulsvisserij niet meer toegelaten in twaalfmijlszone

Vlaams minister voor Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel verbiedt pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone. Het verbod ging van kracht op 14 augustus van dit jaar en hiermee vaardigt België, net als Frankrijk, het Europese verbod dat van kracht gaat op 1 juli 2021 vervroegd uit.

Minister Van den Heuvel argumenteert dat de techniek, die nu voornamelijk door Nederlandse vissersvaartuigen wordt uitgevoerd, zorgt voor oneerlijke concurrentie met andere vissers binnen dit deel van de Belgische Noordzee. Overtreders zullen vanaf nu geverbaliseerd en vervolgd worden. Het verbod kwam tot stand na consultaties van de Belgische kustvissers en recreatieve zeevissers. Ook pulsvisserij voor onderzoek en experimenten wordt niet meer toegestaan. Toekomstig onderzoek dient zich nu te richten op een verhoogde selectiviteit en overleving en technieken die bodemberoering verminderen. Daarnaast zal ook onderzoek gedaan worden naar alternatieven zoals tijdelijke en plaatselijke visverboden, aanpassingen aan het marien ruimtelijk plan, etc. ten behoeve van een flankerend beleid.

Het effect van dit verbod voor de Belgische vissersvloot blijft evenwel klein aangezien de Belgische vissersvloot beperkt actief is in de Belgische Noordzee en zich eerder toelegt op lichtere schepen en andere duurzame technieken (Emiel Brouckaert, Redercentrale). Nederland daarentegen heeft zo’n 80 schepen die uitgerust zijn met deze techniek. Hier luidt de argumentatie dat de pulstechniek t.o.v. sleeptechnieken de zeebodem beter beschermd waardoor ook minder brandstof vereist is en bijgevolg minder COwordt uitgestoten.

Voor de verklaring van de minister kan u hier terecht.

(c) ILVO