Strand

In 2016 vonden de eerste voorbereidende strandobservaties plaats. Hiervoor werden in de periode mei-oktober 21 strandtrajecten van ruim 20 km te voet gemonitord om een eerste beeld te schetsen van de recreatieve strandvisserij-activiteiten, resulterend in 358 waarnemingen. Hierbij werden de vissers in kwestie kort bevraagd rond het aantal vistrips dat ze jaarlijks ondernemen, de duur van de trips, etc. Deze gegevens resulteerden in een eerste overzicht met betrekking tot de densiteit en de spreiding van de verschillende recreatieve visserij-activiteiten vanaf de kust.

Tussen december 2016 en november 2017 werden 49 strandobservaties (verloopanalyses) uitgevoerd met als doel het verloop te bepalen van recreatieve zeevissers over een willekeurig geselecteerde strandzone (~4-5 km) doorheen de dag. Deze observaties vonden verspreid plaats over het toeristisch hoogseizoen, het laagseizoen, weekdagen en weekends. De koppeling tussen de luchtobservaties en de strandgegevens resulteert in de visserij-inspanning per type recreatievisserij over de Belgische kustlijn op een gegeven dag. Deze data zal ons toelaten om de visserij-inspanning per type visserij op jaarbasis in te schatten. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het Recreatieve Zeevisserijrapport.

Naast het bepalen van het verloop over een gegeven dag wordt elke recreatieve zeevisser op het strandtraject ook kort bevraagd. Meer informatie over de inhoud van het interview vindt u hier