Zee

Vanaf het onderzoeksschip Simon Stevin worden reeds vanaf mei 2014 positiebepalingen op zee uitgevoerd. Door de beperkte snelheid van een onderzoeksvaartuig kan het ganse Belgische deel van de Noordzee niet in één enkele dag in kaart worden gebracht en speelt er tijdens de observaties ook een tijdscomponent mee (vb. activiteit ochtend versus namiddag). Daarom werd geopteerd om naast deze zee-observaties eveneens luchtobservaties te laten plaatsvinden.

De Simon Stevin observaties voorzien in een goede ruimtelijke dekking van de territoriale zee (tot 12 nautische mijl uit de kust), verder in zee worden bepaalde regio’s slechts sporadisch bezocht. Meer informatie hieromtrent vindt u terug in het Recreatieve Zeevisserijrapport.