Brochure ‘Recreatieve visserij aan de Belgische kust 2024’

Het Vlaamse Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft een vernieuwde brochure voor de recreatieve zeevisserij gepubliceerd (https://lv.vlaanderen.be/visserij/recreatieve-visserij). In deze brochure richt het agentschap zich op de recreatieve vissers die als vrijetijds- of sportactiviteit vis, schaal- en schelpdieren vangen aan de kustlijn of op zee en die hun vangst niet verkopen aan derden. Commerciële visserijactiviteiten vallen buiten de scope van de brochure.

Als recreatieve visser vindt u in onderstaande brochure een beknopt overzicht van de voornaamste regels waarmee u rekening moet houden bij het uitoefenen van de verschillende vormen van recreatieve visserij aan de Belgische kust of op zee.