COVID 19: Impact Corona-maatregelen op de recreatieve zeevisserij – bevraging

De Corona-pandemie heeft ons reeds een tijdje in zijn greep, hierdoor zitten we met z’n allen aan huis gekluisterd wat ons vaak niet in de mogelijkheid stelt om onze hobby’s uit te voeren. Dit heeft vaak zijn weerslag op onze gemoedstoestand (sociale impact), maar ook voor de recreatieve zeevisserij kent dit economische gevolgen. Hiertoe werd door Spaanse wetenschappers het voortouw genomen om de socio-economische gevolgen van de huidige ‘blijf in uw kot’-maatregelen voor de recreatieve zeevisserijgemeenschap in kaart te brengen. Wetenschappers uit nagenoeg alle Europese landen, Amerika, Australië, etc. hebben reeds interesse getoond in dit initiatief. Daarom werd een korte anonieme bevraging (~10 minuutjes) opgesteld die voor u in het Nederlands werd vertaald. Hierin hebben we vooral als doel om de impact van de huidige Corona-maatregelen op uw gezondheid, gemoedstoestand, financiële situatie, etc. in kaart te brengen. De uiteenlopende vragen moeten ons in staat stellen om na te gaan of bepaalde subgroepen hier meer hinder door ondervinden dan andere (bijvoorbeeld: een gehuwde jonge visser met twee kinderen zal ‘mogelijks’ minder negatieve gevolgen ondervinden dan een oudere alleenstaande visser). Na één dag werden in Spanje en Italië reeds meer dan 2.000 formulieren ingevuld, dus wij hopen dat we als klein-België ook een bijdrage kunnen leveren tot deze studie. U zult uiteraard ook op de hoogte gebracht worden van de finale resultaten van dit onderzoek. U kunt de korte bevraging alvast via deze link invullen: https://forms.gle/Uxts72iNfEBDo6Ru7 

Hartelijk dank voor uw deelname!

Bevraging over zeebaars

In het kader van een Europese tender werd een bevraging (anoniem) gelanceerd om meer zicht te krijgen op de visgewoonten, kennis en verwachtingen van recreatieve vissers met betrekking tot zeebaars. Het project heeft als doel een beter langetermijnbeheer na te streven van de recreatieve zeevisserij op lokaal en EU-niveau.

Op de baglimieten die door Europa werden uitgevaardigd voor zeebaars is heel wat reactie gekomen, zowel vanuit de verschillende landelijke belangenorganisaties zoals Sportvisserij Vlaanderen, als vanuit de European Anglers Alliance (EAA), met de vraag om meer flexibiliteit aan de dag te leggen, bijvoorbeeld onder de vorm van maandelijkse baglimieten i.p.v. daglimieten. Een hengelaar die elke dag één zeebaars opvist vist immers veel meer zeebaars dan een persoon die elke maand twee keer uit vissen gaat en steeds vijf zeebaarzen zou aanlanden. Een eventuele overstap naar maandelijkse baglimieten om de nodige flexibiliteit te voorzien dient dan vanzelfsprekend wel gepaard te gaan met een vorm van registratie, zo niet valt dit gegeven onmogelijk te handhaven. Hiertoe hebben de belangenorganisaties o.a. de mogelijkheid aangekaart van elektronische logboeken.

De huidige tender, geleid door Halieuticom (www.fishfriender.com), heeft als doel (1) te polsen naar de specifieke wetgeving/monitoring binnen de lidstaten; (2) de perceptie van de sector (vissers) op deze wetgeving; (3) evaluatie van de wetgeving/monitoring; (4) ontwikkelen van een rapportage-app; (5) testen van de app met testpersonen uit de diverse lidstaten. De app zal betrekking hebben op de Atlantische regio, de Baltische Zee en de Middellandse zee met focus op volgende soorten: zeebaars (Atlantische regio), westelijke kabeljauw en Atlantische zalm (Baltische Zee) en de rode zeebrasem (Middellandse Zee). Op termijn zou dit moeten resulteren in een rapportage- en monitoringstool op EU-niveau.

De bevraging wordt hier beschikbaar gesteld in het Engels en het Frans, de resultaten zullen anoniem worden verwerkt.