Logboeken

Het in kaart brengen van de recreatieve visvangsten gebeurt in nauwe samenwerking met de recreatieve zeevisserijsector. In plaats van de vangsten in te schatten op basis van éénmalige bevragingen, momentopnames, etc., wordt geopteerd om de recreatieve zeevisser zelf actief te laten participeren in het dataverzamelingsproces, en dit gedurende een periode van minstens 12 maanden. Tal van recreatieve zeevissers (zee en strand) houden hiertoe een persoonlijk logboek bij waarin per vistrip de vangsten, de vislocatie, de vismethode en de duur van de vistrip worden genoteerd. Deze logboeken vormen de basis van de vangstberekening. De exacte wijze waarop de vangsten worden berekend kunt u raadplegen in het Recreatieve Zeevisserijrapport.