Plaatsbepaling langsheen de kustlijn

De types recreatieve zeevisserij-activiteiten vanaf onze kust kennen geen homogeen voorkomen tussen De Panne en Knokke-Heist. Elk type visserij kent enkele zogenaamde hotspots langsheen onze 65 km lange kustlijn. Op basis van de voorbereidende strandobservaties in 2016 kon per visserij-activiteit een eerste inzicht bekomen worden van die zogenaamde voorkeurslocaties. De luchtobservaties bekrachtigen de geobserveerde trends en voorzien in een verdere uitwerking van deze datareeks.

In de interactieve kaartenmodule kunt u steeds de meest recente data raadplegen en creëert u zelf de kaart die voor u de meest relevante informatie bevat.

Klik hier voor interactieve module

Figuur: Voorbeeld van een densiteitskaart met aanduiding van de vislocaties van strandhengelaars (strand, golfbreker) langsheen de Belgische kust. Deze visualisatie is gebaseerd op 456 datapunten verzameld tijdens 34 observatievluchten in de periode tussen 30/11/2016 en 8/11/2017 (zie ook http://kustportaal.be/nl/visserij-en-aquacultuur).