Wat is een logboek

In het kader van de dataverzameling met betrekking tot de vangsten van de Belgische recreatieve zeevisserij werd door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), in samenwerking met vertegenwoordigers uit de recreatieve zeevisserijsector, een zogenaamd logboek uitgewerkt. Elk logboek omvat formulieren waarop u uw persoonlijke vangsten per vistrip noteert met als doel deze gegevens in een afgeschermde omgeving te delen met het VLIZ en het ILVO. Uw individuele logboekformulieren zullen m.a.w. nooit als dusdanig publiek beschikbaar worden gesteld en eveneens zullen nooit uitspraken worden geformuleerd op persoonsniveau. De door u doorgestuurde vangstgegevens zullen de basis vormen ter berekening van de totale vangst. Klik hier om de opmaak van een logboekformulier te bekijken.

De logboeken werden op danige wijze opgesteld zodat de administratieve last voor u tot een absoluut minimum beperkt blijft. Hiervoor werd rekening gehouden met de aanbevelingen van u en/of uw collega’s. Hier vindt u alvast meer informatie en instructies over de wijze waarop een logboek dient ingevuld te worden. Voor meer info omtrent de verschillende manieren waarop u uw gegevens kunt delen met het VLIZ en het ILVO, klik hier.

Bent u zelf bereid om samen met tal van uw collega’s deel te nemen aan deze dataverzamelingsactiviteit, registreer u dan hier.