Belgische monitoring van recreatieve zeevisserij opgemerkt in rapport Europese Commissie

De kaderrichtlijn mariene strategie beoogt tegen 2020 een goede milieutoestand te bereiken in Europese zeeën door het implementeren van maatregelen die de biodiversiteit in de Europese zeeën in stand houden en de milieudruk van schadelijke activiteiten zoals overbevissing, schade aan de zeebodem, zwerfvuil op zee en verontreinigende stoffen verminderen.

Om dit te bereiken moet elke lidstaat zesjarenstrategieën opstellen, gekoppeld aan 11 descriptoren (zoals biodiversiteit, commerciële visbestanden, de integriteit van zwerfvuil op zee en de bodem van de zee) en hiervoor milieudoelstellingen vaststellen en monitoringprogramma’s ontwikkelen en uitvoeren.

Uit onderstaand uittreksel van het rapport blijkt dat het uitgebreide monitoringssysteem van de recreatieve zeevisserij in België niet aan de aandacht is ontgaan en wordt eveneens de waarde hiervan voor de sector onderstreept.

“Belgium: better control and monitoring of recreational fishing

Belgium has recently introduced a legal measure that makes it easier to monitor recreational fishing, an activity which can have a significant impact on the marine environment but is often not regulated by Member States. This national measure, which goes beyond the requirements of the common fisheries policy, will improve data collection, crucial not only to understand the state of fish stocks but also to regulate, if needed and in a more targeted manner, certain fishing activities.

Een goede monitoringsstrategie is maar zo sterk als de data die hij verzamelt en daarom willen wij graag nogmaals onze dankbaarheid voor deze unieke samenwerking, met u als recreatieve zeevisser uiten en nogmaals het belang onderstrepen van het participeren in ons logboekprogramma, want enkel met realistische data uit het veld kan een objectief beeld geschept worden van de impact van de recreatieve zeevisserijsector op de visstocks.

Indien interesse, kan u het volledige rapport raadplegen door te klikken op volgende link.