Visserij intensiteit vanaf de kustlijn

De visserij-inspanning (per type visserij-activiteit) langsheen onze kustlijn is van cruciaal belang teneinde de vangsten, zoals geregistreerd in de logboeken, op te schalen voor de ganse populatie aan recreatieve strandvissers (inclusief pier/staketsels). Voor elk van de onderscheiden perioden (toeristisch hoog- en laagseizoen, week versus weekend) wordt de gemiddelde visserij-intensiteit per dag bepaald op basis van de lucht- en strandobservatiedata, en vervolgens opgeschaald met het aantal potentiële visdagen binnen elk van deze periodes. Het aantal potentiële visdagen wordt bepaald op basis van de windkrachtmetingen van Meetnet Vlaamse Banken (station Nieuwpoort) (figuur 1).

De totale visserij-inspanning op jaarbasis kende tussen 2017 en 2021 sterke verschillen tussen de technieken onderling. Hengelvaartuigen spanden veruit de kroon, waarbij de visserij-inspanning werd gebaseerd op de ‘individuele’ visuren (i.e. op persoonsniveau en niet op vaartuigniveau) (figuur 2). Met uitzondering van 2020 (impact lockdown) schommelde de visserij-inspanning vanaf hengelvaartuigen tussen de 107.000 en 125.000 individuele visuren op jaarbasis, goed voor zo’n 8.000 vaartuigbewegingen per jaar. Voor de sleepnetvaartuigen varieerde dit grofweg tussen de 20.000 en 25.000 visuren, overeenkomend met zo’n 3.000 vaartuigbewegingen.

Vanaf het strand werd de hoogste visserij-inspanning toegeschreven aan de passieve strandvisserij. Bij de observaties werd standaard uitgegaan van een activiteitsduur van 24u. Met uitzondering van 2020 schommelde deze techniek rond de 60.000 visuren op jaarbasis. Daarna volgden de strandhengelaars en hengelaars vanaf een dam, beiden rond de 35.000 visuren per jaar. De kruiers waren op jaarbasis dan weer goed voor om en bij de 15.000 visuren.

Figuur 1: Overzicht van het aantal potentiële visdagen op jaarbasis voor de recreatieve strandvisserij en vaartuigen voor de periode 2017-2021. Voor 2020 werd de lockdown-periode in mindering gebracht.

Figuur 2: Totaal aantal visuren per techniek per jaar voor de periode 2017-2021.