COVID 19: Pleziervaart 18 mei – 7 juni

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn:

Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Geldig: Deze regels zijn geldig vanaf 18 mei tot en met 7 juni 2020. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Zijn toegelaten op zee enkel binnen België:

 • brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)
 • het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Zijn toegelaten op binnenwateren enkel binnen België:

 • watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) en het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters onder de voorwaarden inzake het gebruik van de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt geen bijkomende voorwaarden)
 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht (in georganiseerd verband, max 20 personen, onder toezicht van een sportcoach of een meerderjarige toezichter)
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
  • deze voorwaarde geldt ook bij verhuur: de verhuurder moet duidelijk communiceren dat het gebruik enkel onder deze voorwaarden is toegelaten
 • de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
 • Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang)

Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Vaartochten met schipper
 • Trainingen en lessen (praktijk) waarbij coach of meerderjarige toezichter en sporter of deelnemer aan boord zijn van hetzelfde pleziervaartuig
 • Evenementen, groepsactiviteiten (uitgezonderd bovenvermelde regelmatige trainingen en lessen), wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

Voor meer info, zie https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

COVID 19: pleziervaart 11-17 mei 2020

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn:

Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Geldig: Deze regels zijn geldig vanaf 11 mei tot en met 17 mei 2020. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Zijn toegelaten op zee enkel binnen België:

 • brandingsporten (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…)
 • het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Zijn toegelaten op binnenwateren enkel binnen België:

 • watersport (vb surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien,…) en het varen met pleziervaartuigen, motorboten en waterscooters onder de voorwaarden inzake het gebruik van de waterwegen en infrastructuur bepaald door de gewesten (Vlaanderen https://www.visuris.be/maatregelen, Wallonië http://infrastructures.wallonie.be, Brussel stelt geen bijkomende voorwaarden)
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden, bijgevolg kunnen geen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
  • deze voorwaarde geldt ook bij verhuur: de verhuurder moet duidelijk communiceren dat het gebruik enkel onder deze voorwaarden is toegelaten
 • de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • De nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
 • Op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
 • Binnen de jachthavens, strand/watersportclubs, bedrijven en winkels moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren (op vlak van organisatie van het werk, ontvangst van de klanten, beperken van de toegang)

Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop):

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Vaartochten met schipper
 • Lesgeven (praktijk)
 • Evenementen, groepsactiviteiten, wedstrijden en competities zijn nog steeds verboden
 • Reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (vb Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)

Voor meer info, zie https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus

COVID 19: pleziervaart 4-10 mei 2020

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die toegelaten (en niet toegelaten) worden in het kader van de recreatieve vaart voor de periode 4 t.e.m. 10 mei 2020. Let wel, de maatregel rond ‘essentiële verplaatsingen’ blijft onveranderd! Voor meer info, zie ook https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/covid_19_coronavirus.

Protocol betreffendede regels waaronder pleziervaart,brandingssporten en watersporten toegelaten zijn

Voorafgaande bemerking: ten allen tijde dienen de nodige maatregelen genomen te worden om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van de afstand van minstens 1,5 m tussen elke persoon (behalve onderling tussen de personen die onder hetzelfde dak wonen).

Geldig: Deze regels zijn geldig vanaf 4 mei tot en met 10 mei 2020. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Zijn toegelaten op zee en binnenwateren enkel binnen België:

 • brandingsporten en watersport (bv surfen, kleinzeilerij, kitesurfen, suppen, kayakken, roeien, …)
 • het varen met zeiljachten, motorboten (inclusief vissen op zee), waterscooters op zee en op de binnenwateren
 • onderhoudswerken aan vaartuigen
 • het te water laten van vaartuigen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen. Gelet op de aard van de activiteiten, de beperkte ruimte op een pleziervaartuig of tuig voor brandingsport/watersport en de omstandigheden van zee, golven, weer en wind, kan de social distance in de praktijk niet ten allen tijde en onder alle omstandigheden verzekerd worden,bijgevolg kunnengeen andere personen (naast de personen die onder hetzelfde dak wonen) mee aan boord genomen worden.
 • gebruik van eigen materiaal
 • de noodzakelijke infrastructuren voor de uitoefening van de sporten in open lucht mogen open zijn, met uitzondering van de kleedkamers, douches en cafetaria’s.
 • de nodige maatregelen moeten genomen wordenom de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal
 • op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters
 • binnen de jachthavens, strand/watersportclubs moeten maatregelen genomen worden om de regels van social distance te respecteren

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:-

 • verhuur van pleziervaartuigen of materiaal voor brandingsporten en watersporten
 • lesgeven (praktijk)
 • evenementen, groepsactiviteiten en wedstrijden zijn nog steeds verboden
 • reizen vanuit of naar het buitenland of door buitenlandse wateren (bv Westerschelde, delen van het Kanaal Gent-Terneuzen, delen van de Maas)