Kaap van 4.000 vangstrapportages overschreden

Op 1 april 2017 werd de vrijwillige vangstregistratie door recreatieve zeevissers aangevat. Ondertussen zijn we reeds 20 maanden verder en werd vandaag de kaap van 4.000 ontvangen rapportages overschreden, dit betekent dat we op maandelijkse basis gemiddeld een 200-tal rapportages mogen ontvangen. Hiervoor willen we de recreatieve zeevisserijgemeenschap oprecht danken, want deze veelheid aan data biedt ons naast inzichten in de recreatieve visvangsten tevens biologische informatie over bepaalde soortengroepen (lengteverdeling kabeljauw en zeebaars, seizoensvariaties, etc.).

In december 2018 wordt een nieuwe export van de databank gepland. Op basis van deze gegevens zal een nieuwe inschatting gemaakt worden van de recreatieve visvangsten over de voorbije 12 maanden. Deze informatie zal verwerkt worden in een tussentijds rapport en zal tevens via deze website ter beschikking worden gesteld.