Verbod op makreelvangst tot eind december 2017

De quota voor makreel in ICES sector IVc zijn volledig uitgeput. Dit betekent dat vanaf heden tot eind december 2017 ook door de recreatieve zeevissers niet meer op makreel gevist mag worden.

De quota voor makreel in ICES sector IVc (o.a. Belgische wateren) zijn volledig uitgeput. Dit impliceert dat het vanaf heden tot eind december 2017 ook voor de recreatieve zeevisserij verboden is nog op makreel te vissen! De wettelijke basis hiertoe betreft het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2015 tot vaststelling van aanvullende nationale maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden en voor controle op de visserijactiviteiten (Artikel 4). Hieronder alvast het desbetreffende artikel:

Art. 4. Het is verboden voor de eigenaars of gebruikers van vaartuigen zonder visvergunning om:
  1° te vissen voorbij de zone van drie zeemijl van de kust;
  2° binnen de zone van drie zeemijl van de kust de vissoorten waarvoor ingevolge de EU-reglementering een TAC of quotum geldt, te vissen, aan boord te hebben of aan land te brengen.
  Zolang het quotum voor een bepaalde vissoort in het ICES-gebied IV (Noordzee en Schelde-estuarium) niet is uitgeput, gelden de verboden, vermeld in het eerste lid, niet voor de zeereizen van vaartuigen zonder visvergunning als tijdens die zeereizen uitsluitend het zeehengelen wordt beoefend en als die vaartuigen geen ander vistuig aan boord hebben dan dat, bestemd voor het niet-geautomatiseerde zeehengelen.

 

Gelieve dit nieuwsbericht eventueel ook onder uw collega-vissers te verspreiden zodat ook zij niet in de problemen komen bij eventuele controles. Wij hopen u alvast via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.

Bijzondere vangst

Een bijzondere vangst door Marleen Hollevoet van de “De Gernoarskruwers” uit Koksijde. Na het kruien vond zij een fluwelen zeemuis (Aphrodita aculeata) in haar net. De fluwelen zeemuis is een borstelworm en komt voor langs de kust van Europa van de Middellandse zee tot bij Denemarken. Het diertje is weer levend teruggeplaatst in zee. ( Foto: Wesley Aeck)