Nieuwe Europese studie rond impact recreatieve zeevisserij

De impact (biologisch, economisch) van de recreatieve zeevisserij is zeer land- en stockafhankelijk maar niet verwaarloosbaar. Dit blijkt uit een nieuwe Europese studie door Kieran Hyder en collega’s.

De Europese studie naar de impact van de recreatieve zeevisserij werd uitgevoerd in opdracht van het EU PECH Committee. Onder impact wordt hier niet enkel de biologische impact verstaan, maar evenzeer de economische meerwaarde die deze sector genereert in de vorm van jobcreatie en uitgaven/onkosten.

De totale economische impact van de mariene recreatieve zeevisserij wordt op Europees niveau geschat op 10,5 miljard euro op jaarbasis en genereert naar schatting 100.000 jobs. Het relatief aandeel van de recreatieve aanvoer van vis in functie van de totale aanlandingen varieert tussen 2 en 72%. Dit toont aan dat op Europees niveau de recreatieve zeevisserij zowel op economisch als op biologisch gebied een niet te verwaarlozen sector betreft. De auteurs duiden op het belang om de recreatieve visvangsten op te nemen in stock assessments teneinde een duurzame visserij te verzekeren. Tevens wordt het belang aangehaald om ook de recreatieve zeevisserij, naast de commerciële visserij en aquacultuur, als volwaardige sector op te nemen onder het toekomstig Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Dit standpunt kent grote steun vanuit de European Angling Alliance (EAA).

Hier kunt u het volledige rapport downloaden.