Europees RecFishing Forum (9 oktober)

Streven naar een evenwichtsoefening tussen conservatie binnen mariene beschermde gebieden en het toelaten van recreatieve activiteiten.

Op 9 oktober vond in het Europees Parlement te Brussel het 3e RecFishing Forum van 2017 plaats, getiteld: “Marine Protected Areas and recreational fisheries: sustainable management and benefits” (Mariene beschermde gebieden en recreatieve visserij: duurzaam beheer een meerwaarde). De vergadering had als doel de potentiële rol van zeehengelaars in het duurzaam beheer van mariene beschermde gebieden te identificeren alsook de meerwaarde die deze activiteiten generen in deze gebieden te duiden. Het event werd voorgezeten door Europarlementslid Ricardo Serrão Santos.

De Verenigde Staten (NOAA) en het Verenigd Koninkrijk (Substance) haalden o.a. het sociale en economische belang aan van de recreatieve visserijsector. Naast het economische belang (439.000 jobs en $61 miljard uitgaven binnen VS en 33.600 jobs (direct + indirect), £2,1 miljard uitgaven en £980 miljoen bruto toegevoegde waard in VK) werd eveneens het belang van de recreatieve visser als ocean steward aangehaald, met als concreet voorbeeld de aanpak binnen Florida Keys National Marine Sanctuary. Hier leren recreatieve vissers het brede publiek hoe om te gaan met de oceanen en nemen ze deel aan instandhoudings- en beschermingsinitiatieven.

In het kader van mariene beschermde gebieden pleit men voor het toepassen van een regiospecifieke aanpak. Het inperken van recreatieve activiteiten wordt pas als waardevol beschouwd indien deze activiteiten op zich het behalen van de gebiedsspecifieke milieudoelstellingen zouden verhinderen.

Meer informatie over dit event vindt u hier.