Brochure recreatieve zeevisserij aan de kust

Het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid kondigt de publicatie aan van een nieuwe brochure: “Recreatieve visserij aan de Belgische kust”. Het doel van deze publicatie is de recreatieve zeevisser (boothengelaar, strandhengelaar, kruier, passieve visser) te informeren over het regelgevend kader die op hen van toepassing is. De publicatie omvat algemene regels die van toepassing zijn op de recreatieve zeevisserij (bv. minimummaten, verbod op commercialisatie) en omvat techniekspecifieke informatie. Voor gedetailleerde gemeentelijke informatie verwijzen wij u nog steeds graag door naar de interactieve wetgevende module op deze website.

De brochure kan hier gedownload worden.

Zeebaarsreglementering april-december 2022

Voor de recreatieve zeevisserij, inclusief vanaf de kust, geldt in ICES-sector IVb dat:

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 en van 1 tot en met 31 december 2022:

i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;

ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

Van 1 maart tot en met 30 november 2022:

i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;

ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;

iii) geen vaste netten mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

Voor meer informatie, zie Verordening (EU) 2022/515.

8 mei – Burgerwetenschapsfestival ZEEKERWETEN

Via deze weg willen wij u attent maken op het wetenschapsfestival ‘ZEEKERWETEN’ dat op zondag 8 mei plaatsvindt op talrijke locaties over de hele Belgische kuststreek. Via dit initiatief krijg je de kans om de bijzondere dieren en planten te ontdekken, ontdek je samen met experten de trucs en tools waarmee je later zelf een volwaardige burgerwetenschapper wordt. Je krijgt tevens de kans om zelf aan de slag te gaan!

Specifieke activiteiten die verband houden met de recreatieve zeevisserij zijn de volgende:

Selfish met Dr Snapper (Oostende – Spuikom)

Al eens met een hengel een foto genomen van een vis? Met Dr Snapper’s onderwatercamera aan de haak maak je verrassende onderwaterbeelden.

 • Inschrijven is niet nodig
 • Doorlopend
 • Vooraf: installeer de apps Spydro (Android // iOS) en GoFish Cam (Android // iOS)
 • Wie wil kan een stevige hengel  (worpgewicht van 80-100 g) meenemen

Op stap met een garnaalkruier (10u45-14u45) (Koksijde – strand Ster der Zee)

Benieuwd naar wat de garnaalkruiers van De Spanjaardbank met een sleepnet opvissen uit zee? Dan ben je aan het juiste adres! Je sorteert en leert de gekruide vangst herkennen. Mét de nodige hulpmiddelen.

 • Beperkte plaatsen
 • Vooraf: installeer de app ObsIdentify (Android // iOS)
 • Enkel mogelijk onder ‘kruiveilige omstandigheden’ (geen te hoge golven).

Vang me, als je kan! (Oostende – Oostelijke strekdam)

Welke vis laat zich gemakkelijk vangen en welke niet? Kom ontdekken welke vis zich laat verschalken. Hengel mee en herken diverse vissoorten met behulp van apps. Leer hier (vis) meten en weten!

 • Inschrijven is niet nodig
 • Doorlopend
 • Vooraf: installeer de apps ObsIdentify (Android // iOS) en Rayscan (Android // iOS)

Samen SeaWatchen (De Haan, Westende en De Panne) (https://www.seawatch-b.be/)

Schelpen, pieren, kwallen, … er spoelt zoveel aan op het strand. En in zee vind je garnalen, visjes en krabben in je net. SeaWatchers geven graag een woordje uitleg, maar beter is dat je zelf aan de slag gaat. Snuister in boeken, bestudeer een zoekkaart of gebruik een app.

 • Inschrijven is niet nodig
 • Doorlopend
 • Vooraf: app ObsIdentify downloaden (Android // iOS)
 • Deelnemen kan op 3 locaties

Daarnaast zijn er nog tal van andere interessante activiteiten te ontdekken op https://www.zeekerweten.be/nl/programma.

Meer info op www.zeekerweten.be

Verkenning opname recreatieve visserij in het gemeenschappelijk visserijbeleid

Het Europees Forum over recreatieve visserij brengt een brede steun aan het licht voor de opname van de recreatieve visserij in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), en stelt dat de tijd is aangebroken om stappen vooruit te zetten.

Op 23 maart vond een ‘European Parliament Forum on Recreational Fisheries and Aquatic Environment’ plaats rond de kansen en uitdagingen omtrent de opname van de recreatieve visserij in het GVB. De European Anglers Alliance (EEA) stelt dat de recreatieve visserij perfect aanleunt met de doelstellingen van het GVB (zoals o.a. het ondersteunen van lokale communities en het beperken van de impact op habitats) en strookt met de EU Biodiversiteitsstrategie. De European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) stelde nogmaals dat de recreatieve visserijsector met zijn jaarlijkse economische impact van om en bij de 10,5 miljard euro te groot is om door het GVB genegeerd te worden. De inclusie werd eveneens ondersteund door de European Association of Fish Producers Organisations die er eveneens op aandrong de verschillende segmenten van de visserijsector duidelijk af te bakenen.

De Amerikaanse Fishery Conservation and Management Act kan als voorbeeld dienen, waarbij de recreatieve visserijsector wordt erkent in zijn doelstellingen en toewijzigingskader. Verder zal de huidige revisie van de Controleverordening voor visserij een essentiële schakel vormen voor de betere monitoring van de recreatieve visserij.

Baglimiet zeebaars 2022

Te wijten aan technische problemen bij onze externe website host zijn de nieuwsberichten van de voorbije 15 maanden definitief verloren gegaan … daarmee ook voorgaande aankondigingen omtrent de zeebaarsmaatregelen voor 2022.

De Verordening (EU) 2022/109 voorziet in artikel 11.5 in volgende maatregelen voor zeebaars voor de periode januari – maart 2022:

1 januari tot en met 28 februari 2022

i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;

ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, aan boord te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

1 tot en met 31 maart 2022

i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;

ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;

iii) vaste netten niet mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

Te verwachten valt dat voor de komende maanden in 2022 eenzelfde regeling zal gelden als voor 2021. Zodra we hierover definitieve informatie ontvangen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.