Zeebaarsreglementering april-december 2022

Voor de recreatieve zeevisserij, inclusief vanaf de kust, geldt in ICES-sector IVb dat:

Van 1 januari tot en met 28 februari 2022 en van 1 tot en met 31 december 2022:

i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;

ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

Van 1 maart tot en met 30 november 2022:

i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;

ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;

iii) geen vaste netten mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

Voor meer informatie, zie Verordening (EU) 2022/515.