Verkenning opname recreatieve visserij in het gemeenschappelijk visserijbeleid

Het Europees Forum over recreatieve visserij brengt een brede steun aan het licht voor de opname van de recreatieve visserij in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), en stelt dat de tijd is aangebroken om stappen vooruit te zetten.

Op 23 maart vond een ‘European Parliament Forum on Recreational Fisheries and Aquatic Environment’ plaats rond de kansen en uitdagingen omtrent de opname van de recreatieve visserij in het GVB. De European Anglers Alliance (EEA) stelt dat de recreatieve visserij perfect aanleunt met de doelstellingen van het GVB (zoals o.a. het ondersteunen van lokale communities en het beperken van de impact op habitats) en strookt met de EU Biodiversiteitsstrategie. De European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA) stelde nogmaals dat de recreatieve visserijsector met zijn jaarlijkse economische impact van om en bij de 10,5 miljard euro te groot is om door het GVB genegeerd te worden. De inclusie werd eveneens ondersteund door de European Association of Fish Producers Organisations die er eveneens op aandrong de verschillende segmenten van de visserijsector duidelijk af te bakenen.

De Amerikaanse Fishery Conservation and Management Act kan als voorbeeld dienen, waarbij de recreatieve visserijsector wordt erkent in zijn doelstellingen en toewijzigingskader. Verder zal de huidige revisie van de Controleverordening voor visserij een essentiële schakel vormen voor de betere monitoring van de recreatieve visserij.