Vlaams Vislijn Recyclage Project

Recycleren is een dagdagelijkse bezigheid en de voordelen van het voorkomen dat vislijn (nylon, gevlochten en spoelen) op een stortplaats of in een verbrandingsoven eindigt, zijn overduidelijk. Het Vislijn Recyclage Project (Anglers National Line Recycling Scheme – ANLRS) werd daarom opgericht in de UK via een samenwerking tussen de Local Independent Sea Anglers (LISA) en het Global Ghost Gear Initiatieve (GGGI). De financiering van dit project gebeurt met donaties van recreatieve vissers, hengelsportzaken, visclubs en vislijnproducenten. Het innen van fondsen via overheden en milieu-organisaties wordt nu ook nader onderzocht.

Sportvisserij Vlaanderen (SV) heeft recent het Vlaams Vislijn Recyclage Project opgericht. De betrokkenheid van hengelsportbedrijven is essentieel op het vlak van ondersteuning voor het project. Als de ganse hengelsportsector samenwerkt om zoveel mogelijk vislijn te recycleren, draagt ze bij aan een beter milieu. SV moedigt dan ook de Vlaamse hengelsportsector aan om dit initiatief te steunen. Dit kan door bekendheid te geven aan het initiatief, op te treden als inzamelaar, het project te sponseren, etc. Voor meer informatie over dit initiatief kunt u terecht op https://www.sportvisserijvlaanderen.be/vlaams-vislijn-recyclage-project/.