Nieuwe vangstregelgeving voor zeebaars in 2020

In het kader van het bepalen van nieuwe visquota voor de Europese wateren werd door de Europese bevoegde ministers besloten om de baglimiet voor zeebaars bij te stellen. Zo is het vanaf 1 maart tot en met 30 november toegelaten om twee zeebaarzen per dag per visser aan te landen indien deze voldoen aan de wettelijke minimummaat van 42 cm. Wel blijven er twee periodes waarbinnen enkel ‘catch and release’ toegestaan is. De eerste periode loopt van 1 januari tot en met 29 februari, de tweede periode is van toepassing op de hele maand december. Het ‘catch and release’ beleid blijft ook nog van kracht in de rest van 2019.

Voor meer info over dit besluit en regelgeving rond andere stocks, kan u hier terecht of u kan  een e-mail sturen naar info@recreatievezeevisserij.be