Nieuwe EU zeebaarsmaatregel

Op 30 januari 2019 werd Verordening (EU) 2019/124 gepubliceerd die o.a. voorziet in de zeebaarsmaatregelen voor 2019. Binnen ICES-sectoren IVb/c, VIa en VIIa-k (inclusief Belgische wateren) mag tussen 1 april en 31 oktober 2019 maximaal één zeebaars per visser per dag worden gehouden. Buiten deze periode geldt een verbod op het aan boord houden en het aanlanden van zeebaars.

In de sectoren VIIIa/b (Franse wateren ten zuiden van Bretagne) geldt een daglimiet van 3 zeebaarzen per visser per dag.

Voor meer informatie kunt u hier (zie artikel 10) terecht.