Vangstgegevens 2006-2018 (parallelen met pulsvisserij)

Vandaag (19 december 2018) vond de eerste stuurgroep plaats van een nieuw project ‘Pulsvisserij Vlaamse Kust – DEEL 1’. Dit kortstondig project (sept 2018 – juli 2019) heeft als doel biomassaveranderingen in de visbestanden alsook veranderingen in visserij-inspanning in kaart te brengen voor en tijdens de pulsvisserij, en dit met een focus op het Belgisch deel van de Noordzee. Op deze wijze zullen eerste inzichten bekomen worden inzake parallellen tussen de introductie en de visserij-inspanning van de Nederlandse pulsvisserij en de achteruitgang of ruimtelijke verschuiving van bepaalde visbestanden.

Hiertoe zullen de veranderingen in de aanlandingsgegevens van zowel de commerciële visserij, LIFSN-handlijnvissers als de recreatieve zeevisserij bekeken worden voor de periode 2006 tot 2018. Via deze weg bijgevolg een oproep aan de personen die reeds lange tijd hun persoonlijke vangsten bijhouden om de vangsten die betrekking hebben op bovenstaande periode (2006-2018) met ons te delen. Ook als u uw data slechts een beperktere periode hebt bijgehouden zijn de data meer dan welkom. Hoe meer gegevens we ontvangen hoe duidelijker trends immers naar voor zullen komen. Zoals steeds zullen alle gegevens volledig geanonimiseerd worden.

De gegevens mogen digitaal overgemaakt worden naar thomas.verleye@vliz.be. In het verleden hebben enkele vissers reeds hun persoonlijke notities opgestuurd per post, deze worden vervolgens met de nodige prioriteit gedigitaliseerd en worden binnen de paar dagen teruggestuurd. Beide opties zijn bijgevolg mogelijk.