EEA gaat naar rechter

De European Anglers Alliance (EAA), gesteund door de EFTTA, daagt de Europese Raad voor de rechter over het besluit dat sportvissers in 2018 geen zeebaars mogen meenemen voor eigen consumptie.

De EAA is van mening dat dit besluit ongerechtvaardigde discriminatie tussen Europese burgers veroorzaakt en het evenredigheidsbeginsel schendt. Daarbij voert de EAA ook aan dat de Raad van de Europese Unie deze beslissing heeft genomen zonder zich te baseren op objectieve data betreffende het zeebaarsbestand. En het is niet in lijn met Artikel 17 van het gemeenschappelijk visserijbeleid, aangezien het sociaaleconomisch belang van de sportvisserij niet in aanmerking is genomen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft inmiddels bevestigd dat de zaak in behandeling wordt genomen, maar een datum hiervoor is nog niet vastgesteld.

De EAA is van mening dat de beslissing inbreuk maakt op de mensenrechten van EU-burgers die recreatief vissen”, zegt Jan Kappel, secretaris-generaal van de EAA. “De EAA vindt het principieel onterecht dat het publiek geen enkele zeebaars mag vangen voor eigen consumptie, terwijl commerciële vissersvaartuigen wel zeebaars mogen vangen, aanlanden en verkopen. Visbestanden vormen immers een public resource. Daarom zijn we samen met de EFTTA in actie gekomen om de rechten van burgers én de banen en bedrijven in de hengelsportindustrie te beschermen.”