Zeebaarsreglementering April-December 2021

Op basis van de informatie bekomen via Sportvisserij Nederland kan gesteld worden dat de contouren van de vangstafspraken voor de zeebaars in gans 2021 vorm krijgen. Tot op heden werden, door de intensieve Brexit-onderhandelingen, enkel nog maar de baglimieten tot en met 31 maart 2021 gepubliceerd. Inmiddels lijkt het erop dat de baglimiet van twee zeebaarzen per persoon per dag aangehouden zal worden, en dit tot en met 30 november 2021. Indien er in de finale publicatie alsnog zou worden afgeweken van deze baglimiet wordt dit door ons gecommuniceerd.