Zeebaarsreglementering 2021

Door de Brexit dienen tal van regels die verband houden met de visserij te worden herzien. Hierdoor heeft Europa de nieuwe reglementering inzake de zeebaarsvangsten voor 2021 maar uitgewerkt voor het eerste jaarkwartaal, i.e. tot eind maart 2021. Binnen deze periode geldt in de Noordzee een terugzetverplichting in de maanden januari en februari. In maart dient een baglimiet van twee zeebaarzen per persoon per dag te worden gerespecteerd, met in achtneming van de minimummaat van 42 cm.