Verbod op vissen met karternetten in Nieuwpoort

Tijdens de maand december heeft Nieuwpoort totnogtoe te maken gekregen met vier dood aangespoelde zeehonden waarvan één exemplaar teruggevonden werd in een karternet. Omdat de oorzaak van deze overlijdens momenteel wordt onderzocht, stelt Nieuwpoort in afwachting van de resultaten een tijdelijk verbod in op het gebruik van deze netten voor de recreatieve visserij. Het verbod ging van kracht op 19 december en zal gelden tot en met 19 februari 2021. Inbreuken op het verbod worden beboet met een geldboete die kan oplopen tot 250 euro. U kan het Besluit van de Burgemeester hier nalezen.