Updates omtrent monitoringsprogramma

Met het einde van een ‘bizar’ 2020 in zicht willen wij u graag informeren over een aantal belangrijke lopende zaken die verband houden met de monitoring van de recreatieve zeevisserij:

1. Uitstel veldmonitoring door Covid-19

2020 zou hét jaar zijn waarin de nieuwe veldmonitoring zou plaatsvinden (luchtobservatie, havenobservatie, interviews), echter Covid-19 heeft hier aardig roet in het eten gestrooid. Daardoor diende de aanvang van de veldmonitoring tot tweemaal toe uitgesteld te worden. We hopen in het vroege voorjaar van 2021 een derde succesvolle poging te kunnen ondernemen. Via deze monitoring wensen we o.a. de gegevens over de recreatieve visserij-inspanning te actualiseren, daar we ons op heden nog baseren op de gegevens uit 2017.

2. Belangrijk om blijvend vangsten te rapporteren

Om betrouwbare resultaten te bekomen dient de veldmonitoring blijvend gepaard te gaan met online vangstregistraties. Dus bijgevolg roepen we vriendelijk op om blijvend jullie vangsten te registreren in de loop van 2021. Een te beperkt aantal registraties kan het effect van ‘uitschieters’ vergroten waardoor er mogelijks overschattingen kunnen ontstaan. Dit willen we dan ook ten allen tijde voorkomen. Vandaar ook een oproep om de nog niet ingevoerde data van 2020 alsnog in het systeem te registreren, waarvoor dank!

3. Heeft het Coastbusters-project impact op vangsten?

Tijdens de online vangstregistratie zult u merken dat er op het tabblad ‘vislocatie’ een categorie werd toegevoegd: ‘Coastbusters site voor de kust van De Panne’. Indien u in de nabijheid van deze locatie hebt gevist mag u dit vakje ook aanvinken (maar vergeet in dit geval ook ‘0-3 nautische mijl’ niet aan te duiden!). Door op het ‘i’tje te klikken ziet u de exacte locatie van de Coastbusters-site. Dit project onderzoekt of we onze kust/stranden kunnen beschermen met biologische riffen (bv. mossels), maar de onderzoekers willen hierbij ook nagaan of deze riffen impact hebben op de vissoorten die jullie vangen in de buurt van deze locatie.

4. Vertraging rapportage van de vangsten uit 2019

Door updates in het data-analyse-script ter berekening van de recreatieve visvangsten heeft de publicatie van de vangstresultaten van 2019 een significante vertraging opgelopen. We stellen alles in het werk om de publicatie nog voor het einde van het jaar rond te krijgen en deze aan u over te maken.

5. Nieuwe meetstickers in 2021

Bij de aanvang van 2021 zullen we nieuwe meetstickers voorzien voor alle deelnemers. Deze zullen per post worden opgestuurd.

6. Positieve samenwerkingen tussen recreatieve zeevissers en wetenschap

Als laatste puntje willen wij graag nogmaals de positieve samenwerkingen onderstrepen die we de voorbije jaren hebben gekend met jullie allen. Zo werd er naast dit monitoringsproject de voorbije jaren nauw samengewerkt rond diverse topics, zoals: visloodalternatieven, het zenderen en merken van vissen, platvisziekten en de impact van Covid-19 op de recreatieve zeevissersgemeenschap. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met Sportvisserij Vlaanderen rond allerhande thema’s.

Indien u met bijkomende vragen zit mag u ons uiteraard steeds contacteren op info@recreatievezeevisserij.be. Verder wensen we jullie nog veel visplezier toe in de komende periode!