COVID 19: Impact Corona-maatregelen op de recreatieve zeevisserij – bevraging

De Corona-pandemie heeft ons reeds een tijdje in zijn greep, hierdoor zitten we met z’n allen aan huis gekluisterd wat ons vaak niet in de mogelijkheid stelt om onze hobby’s uit te voeren. Dit heeft vaak zijn weerslag op onze gemoedstoestand (sociale impact), maar ook voor de recreatieve zeevisserij kent dit economische gevolgen. Hiertoe werd door Spaanse wetenschappers het voortouw genomen om de socio-economische gevolgen van de huidige ‘blijf in uw kot’-maatregelen voor de recreatieve zeevisserijgemeenschap in kaart te brengen. Wetenschappers uit nagenoeg alle Europese landen, Amerika, Australië, etc. hebben reeds interesse getoond in dit initiatief. Daarom werd een korte anonieme bevraging (~10 minuutjes) opgesteld die voor u in het Nederlands werd vertaald. Hierin hebben we vooral als doel om de impact van de huidige Corona-maatregelen op uw gezondheid, gemoedstoestand, financiële situatie, etc. in kaart te brengen. De uiteenlopende vragen moeten ons in staat stellen om na te gaan of bepaalde subgroepen hier meer hinder door ondervinden dan andere (bijvoorbeeld: een gehuwde jonge visser met twee kinderen zal ‘mogelijks’ minder negatieve gevolgen ondervinden dan een oudere alleenstaande visser). Na één dag werden in Spanje en Italië reeds meer dan 2.000 formulieren ingevuld, dus wij hopen dat we als klein-België ook een bijdrage kunnen leveren tot deze studie. U zult uiteraard ook op de hoogte gebracht worden van de finale resultaten van dit onderzoek. U kunt de korte bevraging alvast via deze link invullen: https://forms.gle/Uxts72iNfEBDo6Ru7 

Hartelijk dank voor uw deelname!