Start testfase loodvrije werpgewichten

Test van loodvrije werpgewichten op zee gaat van start in oktober.

In uitvoering van ‘Maatregel 29D: Stimuleren alternatieven voor vislood’ van het Programma van Maatregelen voor de Belgische Mariene Wateren in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie slaan het VLIZ, de Dienst Marien Milieu, Sportvisserij Vlaanderen en de recreatieve zeevisserijgemeenschap de handen in elkaar om loodvrije werpgewichten aan een test te onderwerpen. Hierbij werd geopteerd voor werpgewichten die biodegradeerbaar zijn in koudwatermilieus en die geen alternatieve zware metalen bevatten in de gewichten (lood, zink, koper, tin, bismut, kobalt of nikkel). Werpgewichten met poedercoating werden tevens uitgesloten door het risico op vrijkomen van micro-plastics na beschadiging.

Vandaag werden de alternatieve werpgewichten geleverd op het VLIZ. De testen worden de komende maanden exclusief op zout water uitgevoerd (vanaf vaartuigen, vanaf strand). Een selectie ervaren recreatieve zeevissers zal de alternatieve gewichten uittesten op het vlak van gebruiksgemak, functionaliteit, luchtweerstand, stromingsweerstand, etc. Half oktober zal een kerngroep de verdeling van de gewichten organiseren en zal de modus operandi concreet besproken worden. Alle individuele bevindingen zullen in een gestandaardiseerde format worden bijgehouden. Een samenvattend rapport van de bevindingen wordt verwacht tegen juni 2019.