Stageverslag Matthias Sandra beschikbaar

Het eindverslag van Matthias Sandra, stagestudent op het VLIZ in het voorjaar van 2017, is nu beschikbaar via deze website.

Op vrijdag 16 juni 2017 heeft Matthias Sandra zijn stageopdracht op het VLIZ succesvol beëindigd, u kunt zijn eindverslag alvast hier raadplegen. Matthias heeft dit voorjaar significant bijgedragen aan het monitoringsprogramma voor de recreatieve zeevisserij. Hij stond onder andere in voor de technische ontwikkelingen van interactieve weergavemodules (menu ‘monitoring’ -> resultaten & menu ‘wetgeving’) die u toelaten onze dataverzameling op de voet te volgen. Verder was Matthias op het veld actief, samen met Elise Vissenaekens (korte-duur stage), waarbij ze met tal van recreatieve zeevissers gesprekken zijn aangegaan om data te verzamelen rond visfrequenties, duur van de vistrip, e.a. Wij danken alvast alle personen (bijna 400 individuen!) die hier reeds toe hebben bijgedragen! In de toekomst worden deze interviews uitgebreid met enkele economische vraagstellingen rond bestedingen, dit teneinde een eerste zicht te bekomen op het economisch belang van de Belgische recreatieve zeevisserijsector. Tussen juli en september worden deze interviews o.a. behartigd door jobstudenten binnen het VLIZ met expertise in biologie.