Recreatieve zeevissers houden vanaf 1 april vrijwillig vangsten bij

Hoeveel vis wordt er daadwerkelijk gevangen door de Belgische recreatieve zeevisserij? Tot op vandaag kan hierop geen antwoord geformuleerd worden, maar daar komt binnenkort verandering in. Vanaf 1 april zullen tal van recreatieve zeevissers hun vangsten op vrijwillige basis bijhouden en rapporteren aan het VLIZ en het ILVO. De nauwe samenwerking tussen beide instituten en de recreatieve zeevisserijsector is een uniek gegeven en is gebaseerd op vertrouwen en wederzijdse transparantie. Deze vangstgegevens, in combinatie andere monitoringsactiviteiten, zullen finaal resulteren in de eerste wetenschappelijk onderbouwde vangstinschatting voor de Belgische recreatieve zeevisserij.

Europa stelt dat de recreatieve visvangsten van elke lidstaat in kaart dienen te worden gebracht. Dit wordt door de vissers in kwestie niet noodzakelijk als negatief ervaren. Het is immers zo dat de Belgische recreatieve zeevisserijsector (inclusief strandvisserij) op basis van deze data voor de eerste keer zwart op wit zal kunnen aantonen hoeveel vis op soortniveau gevangen wordt, iets wat tot op vandaag onmogelijk is. Verder heeft de recreatieve zeevisserijsector er alle baat bij dat een regelgeving ‘op maat’ wordt voorzien dat is afgestemd op de realiteit.

Het verzamelen van vangstgegevens, ruimtelijke spreidingsgegevens en visserij-inspanningsdata zijn onontbeerlijk om de sector als volwaardige belangengroep en gesprekspartner te laten optreden binnen (toekomstige) beleidsprocessen. Een wetenschappelijk gefundeerd en doordacht geïntegreerd beleidskader voor de recreatieve zeevisserij kan immers resulteren in grote voordelen op zowel ecologisch als lokaal/nationaal socio-economisch vlak (vb. toerisme), in het achterhoofd houdende dat deze sector een sterk onderschat economisch belang kent (op EU-niveau goed voor een miljardenomzet!).

Door het vrijwillig bijhouden van de vangsten over een periode van minstens 12 maanden (vanaf 1 april 2017) zullen tal van recreatieve zee- en strandvissers bijdragen tot het dataverzamelingsproces dat door het VLIZ en het ILVO wordt gecoördineerd en uitgevoerd. De integratie van deze vangstgegevens met de andere on-site monitoringsactiviteiten zullen resulteren in de eerste objectieve wetenschappelijk gefundeerde vangstinschattingen voor de Belgische recreatieve zeevisserij. Tijdens dit dataverzamelingsproces wordt door het VLIZ en het ILVO maximale transparantie aan de dag gelegd, waarbij de (tussentijdse) monitoringsresultaten vanaf mei 2017 in real-time opgevolgd kunnen worden via www.recreatievezeevisserij.be (deels online vanaf 1 april 2017). Verder zal dit online platform de digitale data-overdracht (vangsten) door de vissers faciliteren en zal vanaf mei 2017 alle van toepassing zijnde regelgeving op interactieve wijze geraadpleegd kunnen worden.   

Bent u zelf een Belgische recreatieve zeevisser (ongeacht uw visfrequentie) en bereid tot deelname, maar u bent nog niet geregistreerd, ga dan naar www.recreatievezeevisserij.be om u alsnog aan te melden!