UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Wetgeving

OPGELET: De gemeente Nieuwpoort heeft tijdelijk (tot 19 februari 2021) de vergunningen geschorst voor de kartenetten en fuiknetten (passieve strandvisserij) nadat er enkele dode zeehonden zijn aangespoeld (zie Burgemeestersbesluit van 19 december 2020)

De regelgeving omtrent de recreatieve zee- en strandvisserij is zeer divers van aard en kent uitwerking op diverse beleidsniveaus (Europees, federaal, Vlaams, gemeentelijk). Daardoor heeft nagenoeg niemand zicht op de van toepassing zijnde regels voor zijn of haar visactiviteiten. Hier wordt een gecentraliseerd overzicht geboden van alle reglementeringen met betrekking tot de recreatieve zee- en strandvisserij. De interactieve uitwerking biedt u de kans om enkel deze regelgeving erop na te lezen die voor u van toepassing is.

Klik hier voor interactieve module