UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Desondanks het feit dat België wordt gekenmerkt door een zeer korte kustlijn van slechts 65 km komen toch een grote diversiteit aan recreatieve vistechnieken voor langsheen onze kust en op het Belgische zeegebied. Hieronder vindt u alvast een beknopte beschrijving van de verscheidene vistechnieken die worden aangewend door de Belgische recreatieve zee- en strandvissers.