UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Test van loodvrije werpgewichten op zee gaat van start in oktober.

Tussen 1 oktober en 31 december 2018 is het toegelaten 1 zeebaars per dag te houden.

Voorstel tot het vangen van maximaal 1 zeebaars per persoon per dag vanaf 1 oktober 2018 t.e.m. 31 december 2018

Vandaag heeft de Europese Commissie een verslag uitgebracht waarin de maatregelen worden beoordeeld die de EU-lidstaten hebben ingesteld om in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie een goede milieutoestand te bereiken tegen 2020. Uit dit nieuwe verslag blijkt dat de EU-lidstaten reeds aanzienlijke inspanningen hebben geleverd om de druk op het mariene milieu aan te pakken, maar dat men vaak toch niet op schema zit om tegen 2020 een goede, gezonde en productieve zee te realiseren. De uitgebreide monitoring van de recreatieve zeevisserij sector in België wordt wel specifiek vermeld als zijnde een zeer waardevolle maatregel.

Begin juli 2018 werd de kaap van 3.000 vangstregistraties overschreden, een onverhoopt succesverhaal.