UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Terugzetplicht in januari & februari. Twee zeebaarzen per dag in maart 2021.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) komt met een voorstel voor verdere beperkingen binnen de ganse EU inzake het gebruik van lood in jachtmunitie en in de visserij.

Naar aanleiding van de recente overlijdens van enkele zeehonden trekt Nieuwpoort de vergunningen in voor het recreatief vissen met karternetten. Het verbod is ingegaan op 19 december en geldt tot en met 19 februari 2021.

De nieuwe resultaten van het nationaal monitoringsprogramma voor de Belgische recreatieve zeevisserij met als focusjaar 2019 brengen hogere zeebaarsvangsten aan het licht in vergelijking met 2018, maar maken tevens gewag van een sterke achteruitgang in de kabeljauwvangsten in de zuidelijke Noordzee.

Recent werden door een recreatieve zeevisser meerdere malen misvormde scharren gerapporteerd en gefotografeerd, en werd tevens een exemplaar aan het VLIZ/ILVO overhandigd voor verder onderzoek. Treft u gelijkaardige misvormingen aan bij platvis, laat het ons zeker weten.