UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 1 juli - 31 augustus 2020.

Een eerste analyse leert dat de corona-gerelateerde lockdown (18 maart t.e.m. 3 mei 2020) de directe uitgaven door de Belgische recreatieve zeevissers deed afnemen met bijna 0,6 miljoen euro. Het gemiddeld algemeen welzijn kende een lichte afname terwijl de (tijdelijke) werkloosheid onder het actief deel van deze gemeenschap toenam van 6 tot 32%. Het verlies in vangstvolume bedroeg bijna 18 ton, met de grootste terugval bij kabeljauw, wijting en schar. 

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 8-15 juni 2020.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 18 mei - 7 juni 2020.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 11-17 mei 2020.