UX richtlijnen | Vlaanderen.be

COVID-19: Pleziervaart 9 juni tot 31 juni

Voor een overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden met betrekking tot de recreatieve vaart in de periode 9 juni t.e.m. 30 juni 2021 wordt doorverwezen naar de website van FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/toelichting_09juni2021_nl.pdf.