UX richtlijnen | Vlaanderen.be

COVID-19: Pleziervaart 13 februari tot 1 april 2021

Voor een overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden met betrekking tot de recreatieve vaart in de periode 13 februari en 1 april 2021 wordt doorverwezen naar de website van FOD Mobiliteit: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/toelichting_13feb_1apr2021_nl.pdf