UX richtlijnen | Vlaanderen.be

COVID-19: Pleziervaart 2 november tot 13 december 2020

Voor een overzicht van de van toepassing zijnde Covid-19-maatregelen tussen 2 november en 13 december 2020 verwijzen wij u graag door naar https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/toelichting_02nov_13dec2020_nl.pdf