UX richtlijnen | Vlaanderen.be

COVID-19: Pleziervaart 1 juli tot 31 augustus 2020

Protocol betreffende de regels waaronder pleziervaart, brandingssporten en watersporten toegelaten zijn

Voorafgaande bemerking


De gouden regels qua individueel gedrag (ivm hygiëne, afstand, risicopersonen, uitgebreide bubbel, groepsbijeenkomsten) moeten in rekening gehouden worden.
 

Geldig

Deze regels zijn geldig vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Dit protocol is nog onderhevig aan het advies van de GEES. Zij kunnen worden aangepast aan nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in functie van het verloop van de Covid-19 pandemie.

Pleziervaart en water/brandingsporten op zee en binnenwateren in België zijn toegelaten, behalve:

(1) Grote massa-evenementen en activiteiten in georganiseerd verband met meer dan 50 personen

Deze activiteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:

(1) individueel of met personen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum 15 andere personen (uitgebreide bubbel);
(2) activiteiten in georganiseerd verband met maximaal 50 personen (ook aan boord van een pleziervaartuig) in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter en waarbij de regels van social distancing blijven gelden;
(3) sportieve wedstrijden (vanaf 200 deelnemende sporters is een toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid nodig) waarbij de regels van social distancing blijven gelden;
(4) er dient rekening gehouden te worden met beschikbare richtlijnen door de overkoepelende organisaties hieromtrent opgesteld; de regels van social distancing gelden niet voor de gevallen onder (1) en voor personen jonger dan 12 jaar onderling;
(5) de nodige maatregelen moeten genomen worden om de verspreiding van het virus te beperken door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen betreffende het desinfecteren van het materiaal ;
(6) op het water dient voldoende afstand te worden gehouden met andere watersporters (behalve situatie (1) en voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling);
(7) in geval van vaartochten met schipper, dient men zich te houden aan de richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen;
(8) een publiek van 200 personen (400 personen als deze buiten worden georganiseerd) mag evenementen en wedstrijden bijwonen (vanaf 1 augustus respectievelijk 400 en 800 personen), met naleving van de social distance maatregelen; wanneer een evenement of wedstrijd wordt georganiseerd met een publiek van meer dan 200 personen of op de openbare weg dan is tevens een toelating nodig van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Buitenland

(1) het is toegelaten om te reizen naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen; elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet opent;
(2) het is eveneens toegelaten te reizen naar de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen;
(3) raadpleeg de reisadviezen per land om de situatie in het land van uw bestemming te kennen – meer informatie vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
 

Handelszaken en ondernemingen (waaronder verhuur/verkoop)

(1) Informatie over verhuur en verkoop van vaartuigen (al dan niet toegelaten, onder welke voorwaarden) kunt u vinden op de website van de FOD Economie.

Passagiersvaart en riviercruises

(1)Passagiersvaart en riviercruises (met meer dan 12 passagiers) vallen buiten de reikwijdte van dit protocol. Hiervoor verwijzen we door naar de Gewesten (Vlaanderen, Wallonië).

Richtlijnen om gebruikers en personeel te beschermen bij vaartochten met schipper

(1) Social distancing

 • Respecteren van een veiligheidsafstand van minimaal 1,5 meter behalve ten aanzien van personen die onder hetzelfde dak wonen of tot dezelfde (uitgebreide) bubbel behoren.
 • Waar dit niet mogelijk is worden passende preventiemaatregelen gebruikt.
  • Gebruik van mondmaskers (zowel voor werknemers als huurders).
  • Eventueel gebruik van afschermingen tussen klant en medewerker (bv aan onthaal of loket).
  • Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.
 • Nuttigen van drank en maaltijden organiseren in buitenruimtes waar mogelijk of in deelgroepen (bijvoorbeeld gespreid in ruimte, op verschillende tijdstippen, etc.). Indien niet mogelijk moeten er aangepaste veiligheidsmaatregelen zijn.
 • Vermijden van samenscholingen.
  • Spreiden van groepen bij in- en uitschepen, afhalen van materiaal, etc.

(2) Informatie

 • Medewerkers krijgen de nodige informatie en training over de geldende preventiemaatregelen.
 • Klanten krijgen de nodige informatie over de geldende preventiemaatregelen.
  • Voor de activiteit: bij reservatie, aankomst en/of betaling
  • Bij het inschepen
  • Aan de hand van instructies, pictogrammen, bewegwijzering, etc.
 • Het aanduiden van een contactpersoon (binnen het bedrijf) zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.
  • Informatie duidelijk kenbaar maken aan de klant.
 • Klanten die gemaakte afspraken overtreden worden hierop aangesproken.

(3) Gepaste hygiënemaatregelen

 • Bij ziektebeeld of symptomen gerelateerd aan Covid-19 kan een klant niet aanvaard worden.
 • Middelen voor handhygiëne voorzien voor werknemers en klanten.
 • Zoveel mogelijk ventileren van binnenruimtes.
  • Zowel tijdens de activiteit als na de activiteit.
 • Desinfecteren van belangrijke contactpunten:
  • Stoelen, tafels, deurklinken, relingen, toiletten, eventuele slaapruimtes, etc.
  • Frequentie van desinfecteren aanpassen aan de aard en de duur van de activiteit.
  • Ontsmetten of grondig wassen van de handen op regelmatige tijdstippen.
   • Inschepen, uitschepen, aan boord, etc.
 • Bij aanbieden van drank of maaltijden aan boord moeten de geldende horecamaatregelen gerespecteerd worden. Als dit niet in alle omstandigheden mogelijk is: passende preventiemaatregelen die ‘een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming’ bieden implementeren.
 • Bij meerdaagse tochten (met overnachting aan boord):
  • Social distancing moet gerespecteerd worden tussen de slaapplaatsen en voldoende ventilatie moet voorzien worden in de slaapruimtes.
  • Deze regel geldt niet voor mensen die onder hetzelfde dak wonen of tot dezelfde (uitgebreide) bubbel behoren.
  • Eventueel verlagen van de capaciteit waar nodig.