UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Wetenschappelijke onderbouwing voor een nationale aanpak betreffende de uitfasering van loodgebruik in de hengelvisserij.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 9 juni - 30 juni 2021.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 15 april het beroep verworpen dat Nederland had ingesteld tegen het verbod op pulsvisserij.

Twee zeebaarzen per persoon per dag van maart tot en met november 2021.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 13 februari - 1 april 2021.