UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Begin juli 2018 werd de kaap van 3.000 vangstregistraties overschreden, een onverhoopt succesverhaal.

In juni 2018 startte het VLIZ met het zenderen van zeebaars ter onderbouwing van het hertelbeleid. Deze 'combinatiezenders' registreren de aanwezigheid van de vis, maar eveneens waterdiepte en temperatuur.

De EAA, gesteund door de EFTTA, daagt de Europese Raad voor de rechter over het besluit dat sportvissers in 2018 geen zeebaars mogen meenemen voor eigen consumptie.

Naar schatting 2000 recreatieve zeevissers brachten vorig jaar 213 ton visserijproducten uit het Belgisch deel van de Noordzee aan land. Deze aanlanding vertegenwoordigt slechts 1 % van de totale commerciële en recreatieve aanvoer. Alles samen is de sector goed voor een directe uitgave van 5 miljoen EUR.

Op 22 mei 2018 werd in Nederland op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de 'Green Deal Sportvisserij Loodvrij' ondertekend.