UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 18 mei - 7 juni 2020.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 11-17 mei 2020.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 4-10 mei 2020.

De Corona-maatregelen hebben tevens hun weerslag op de recreatieve zeevisserij-activiteiten wereldwijd. Via een korte bevraging wordt getracht de socio-economische impact voor de recreatieve zeevisserijgemeenschap in kaart te brengen.

In het kader van een Europese tender werd een bevraging (anoniem) gelanceerd om meer zicht te krijgen op de visgewoonten, kennis en verwachtingen van recreatieve vissers met betrekking tot zeebaars. Het project heeft als doel een beter langetermijnbeheer na te streven van de recreatieve zeevisserij op lokaal en EU-niveau.