UX richtlijnen | Vlaanderen.be

De resultaten van het LIFE-project BANS dat de kleinschalige visserij ondersteunt in de Baltische Zee en de Noordzee in de verf gezet op slotevent in Brussel.

De Europese zeehengelaars en de hiermee samengaande industrie pleiten in het Europees Parlement voor een volledige en eerlijke erkenning van de recreatieve zeevisserijsector door het Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

In 2016 bedroeg de bijdrage van de recreatieve zeevisserijsector tot het Bruto Binnenlands Product van de Verenigde Staten $36 miljard.

Verordening (EU) 2018/120 stelt dat o.a. in het Belgisch deel van de Noordzee voor de recreatieve zeevisserij in 2018 enkel catch & release op zeebaars wordt toegestaan. Een mogelijke herziening van deze maatregel in maart/april 2018 behoort nog steeds tot de mogelijkheden.

Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor een totaalverbod op de pulskorvisserij.