UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 15 april het beroep verworpen dat Nederland had ingesteld tegen het verbod op pulsvisserij.

Twee zeebaarzen per persoon per dag van maart tot en met november 2021.

Overzicht van de activiteiten die wel en niet toegelaten worden in de periode 13 februari - 1 april 2021.

Terugzetplicht in januari & februari. Twee zeebaarzen per dag in maart 2021.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) komt met een voorstel voor verdere beperkingen binnen de ganse EU inzake het gebruik van lood in jachtmunitie en in de visserij.