UX richtlijnen | Vlaanderen.be

De publicatie 'Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 - feiten en cijfers' geeft voor de eerste maal een wetenschappelijk onderbouwde voorstelling van de ecologische en socio-economische impact van de recreatieve zeevisserij.

Op 30 januari 2019 werd Verordening (EU) 2019/124 gepubliceerd die o.a. voorziet in de zeebaarsmaatregelen voor 2019.

Op 23 januari 2019 heeft het EU PECHE Comité de voorlopige overeenkomst van 20 december 2018 goedgekeurd die voorziet in een amendement van het meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren.

Doe mee als visser en help de wetenschap vooruit!Ook platvissen kunnen ziek worden.

Oproep tot doorsturen persoonlijke vangstnotities voor de periode 2006-2018. Op deze wijze zal getracht worden eerste inzichten te bekomen inzake parallellen tussen de introductie en de visserij-inspanning van de Nederlandse pulsvisserij en de achteruitgang of ruimtelijke verschuiving van bepaalde visbestanden.