UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Vlaams minister voor Landbouw en Visserij Koen Van den Heuvel verbiedt pulsvisserij in de Belgische twaalfmijlszone. Het verbod ging van kracht op 14 augustus van dit jaar en hiermee vaardigt België, net als Frankrijk, het Europese verbod dat van kracht gaat op 1 juli 2021 vervroegd uit.

Op 9 juli werden alle data- en cijfergegevens op de website geactualiseerd op basis van het recent gepubliceerde rapport 'Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 - Feiten en cijfers'.

Studiedag Vissen in het verleden 2019 op 25 oktober in NAVIGO: oproep voor korte bijdragen

De publicatie 'Recreatieve zeevisserij in België anno 2018 - feiten en cijfers' geeft voor de eerste maal een wetenschappelijk onderbouwde voorstelling van de ecologische en socio-economische impact van de recreatieve zeevisserij.

Op 30 januari 2019 werd Verordening (EU) 2019/124 gepubliceerd die o.a. voorziet in de zeebaarsmaatregelen voor 2019.