UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Verbod op recreatieve activiteiten vanaf 13 maart 24h tot 3 april 24h

De nieuwe regeling omtrent de zeebaarsvangsten is wellicht reeds goed doorgesijpeld binnen de recreatieve vissersgemeenschap, echter willen wij via dit nieuwsbericht wijzen op een belangrijke nuancering in ‘artikel 10§5’ en ‘overweging (11)’ van de Europese Verordening (EU) nr. 2020/123.

Gisteren (19 februari 2020) vond in het Europees Parlement een conferentie plaats rond de stand van zaken, het beleid en de perspectieven voor de recreatieve zeevisserij op Europees niveau. Enkele van de thema's die aan bod kwamen betreffen het socio-economisch belang van de sector, de bijdrage tot wetenschappelijk onderzoek, de wens tot erkenning als volwaardige sector onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de impact van de recreatieve zeevisserij en integratie in stock assessments.

Sportvisserij Vlaanderen is in het kader van het nieuwe Vlaams Vislijn Recyclage Project op zoek naar sponsors en inzamelpunten. Op deze manier wil ze de sector actief laten meewerken aan een beter milieu.

In 2020 wordt de baglimiet voor zeebaars in ICES sectie IVc, waartoe ook het Belgisch deel van de Noordzee behoort, opgetrokken tot twee zeebaarsen per dag per visser. De naar boven bijgestelde maatregel geldt vanaf 1 maart en loopt tot en met 30 november.