UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Vangsten

De vangstbepaling gebeurt door integratie van de resultaten uit de verschillende monitoringsactiviteiten en de logboeken. Cruciaal binnen deze context betreft de bepaling van de frequentieklassen per visactiviteit (hoe vaak gaan personen uit vissen), de visserij-inspanning en de individuele vangsten (logboeken) rekening houdend met de verschillende seizoenen. Bijgevolg vereist de vangstbepaling een minimale dataverzamelingsperiode van 12 maanden. Een eerste dataverzamelingscyclus werd voltooid in april 2018.

Op basis van deze eerste resultaten wordt de totale ‘gehouden’ vangst geschat op 201,5 ton met als voornaamste soorten garnaal (79,1 ton), wijting (48,3 ton), schar (20,9 ton), kabeljauw (15,3 ton), makreel (13,8 ton), tong (10,7 ton) en schol (5,5 ton). Deze recreatieve vangsten vertegenwoordigen samen 1% van de totale totale Belgische (recreatief en commercieel) aanvoer maar kennen soortgebonden variaties: garnaal 9,6%; wijting 15,5%; kabeljauw 2,2%; schar 7,5%; makreel 9,7%; tong 0,5% en schol 0,1%. De recreatieve hengelvaartuigen staan in voor een aanvoer van 90 ton, de sleepnet vaartuigen voor 56,6 ton. De recreatieve strandvisserijactiviteiten staan samen in voor een totale gehouden vangst van 55 ton.

Meer informatie en duiding kunt u steeds bekomen via info@recreatievezeevisserij.be.