UX richtlijnen | Vlaanderen.be

Vangsten

De vangstbepaling gebeurt door integratie van de resultaten uit de verschillende monitoringsactiviteiten en de logboeken. Cruciaal binnen deze context betreft de bepaling van de frequentieklassen per visactiviteit (hoe vaak gaan personen uit vissen), de visserij-inspanning en de individuele vangsten (logboeken) rekening houdend met de verschillende seizoenen. Bijgevolg vereist de vangstbepaling een minimale dataverzamelingsperiode van 12 maanden.

In totaal werd in de vangstrapportages van 2018 melding gemaakt van 33 verschillende vissoorten (inclusief garnaal). In hetzelfde jaar werden ruim 1,53 miljoen vissen aan de haak geslagen waarvan 52% werd teruggegooid (hoofdzakelijk ondermaatse teruggooi).

 

Figuur: Het aantal stuks gevangen vissen op het Belgisch deel van de Noordzee in 2018, onderverdeeld naar gehouden vis, bovenmaatse teruggooi en ondermaatse teruggooi.

 

Voor 2018 werd de totale 'gehouden' vangst geschat op 169 ton zeevis en 102 ton grijze garnaal (in totaal 271 ton). Op het niveau van aanvoervolume vormen de grijze garnaal (102,1 ton; 38%), wijting (55,1 ton; 20%), schar (39,2 ton; 14%), tong (21,6 ton; 8%), kabeljauw (19,4 ton; 7%) en makreel (11,5 ton; 4%) de voornaamste soorten. De recreatieve hengelvaartuigen staan in voor een aanvoer van 141,3 ton, de sleepnetvaartuigen voor 67,4 ton. De recreatieve strandvisserijactiviteiten staan samen in voor een totale gehouden vangst van 62,3 ton.

 

Figuur: Het aantal ton gehouden vissen en garnalen in 2018. De vangsten worden bijkomend onderverdeeld naar vistechniek.

 

Deze recreatieve vangsten vertegenwoordigen samen 3,7% van de totale aanvoer (commercieel + recreatief) vanuit het Belgisch deel van de Noordzee. Het recreatief aandeel kent sterke verschillen tussen de soorten onderling, gaande van (<)1% voor rode poon, pladijs, tarbot en tong tot 16% voor makreel en 19% voor wijting.

 

Figuur: Aanvoervolumes (ton) van de verschillende soorten afkomstig uit het Belgisch deel van de Noordzee, met onderscheid tussen de recreatieve zeevisserij en de commerciële zeevisserij over de verschillende vlaggenstaten heen.

 

 

Figuur: Detailoverzicht van het aandeel van de verschillende landen (commercieel) en de Belgische recreatieve zeevisserij in de totale aanvoervolumes (ton) per soort afkomstig uit het Belgisch deel van de Noordzee. (*Onderschatting commerciële aanvoer van zeebaars (i.e. overschatting recreatief aandeel))
 

Meer informatie en duiding kunt u steeds bekomen via info@recreatievezeevisserij.be.